بێگومان ئەوانەی حەزیان بەیاری تۆپی پێ یە و هەواداری یاریزانانن حەز دەکەن زانیاریان هەبێت دەربارەیان، بۆیە ئەوانەی هەواداری  میسی و کریستیانۆ ڕۆناڵدۆن بزانن حەزیان بەچ جۆرە خواردنێکە: